Zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101 O ochraně osobních údajů.

Jako správce údajů poskytujeme zákazníkovi jako subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů.

Kontaktní údaje

Sídlo: Ladislava Lišková, Otavská 1042/21, České Budějovice, 37001 IČ: 03435270
Telefon: +420 724 919 218
www.vixen-hostesky.cz

Účely a právní základ zpracování Osobních údajů

Zpracování osobních údajů, v rozsahu jméno, e-mailová adresa, firma a telefonní číslo zákazníka („dále jen „Osobní údaje“), jsou nezbytné pro komunikaci s klientem a k takovému zpracování proto není třeba souhlasu subjektu údajů. Pokud nejsou Osobní údaje sděleny, nemůže být komunikace provedena.

Dále jsou zpracovávány Osobní údaje v rozsahu IP adresa a statistiky o používání stránek.

Účelem zpracování Osobních údajů je zejména:

  • komunikace s klinetem
  • základní analytika chování návštěvníků na webových stránkách

Výše popsané činnosti zajišťujeme ve spolupráci s dalšími subjekty. Osobní údaje jsou v rámci oprávněného zájmu zpracování Osobních údajů spočívajícím v předání Osobních údajů za účelem statistického vyhodnocování dat předávány:

  • společnosti Anycoders s.r.o., IČO: 03888461, se sídlem České Budějovice - České Budějovice 3, Na Sadech 2036/18, PSČ: 370 01

Osobní údaje budou uloženy pro účely případných sporů, nebo z důvodů plnění legislativních požadavků daných místní legislativou, nebo legislativou EU.

V případě poptávky po pracovní příležitosti jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu jméno, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, tělesné míry, konfekční velikosti, znalosti cizých jazyků, fotografie a obsah životopisu („dále jen „Osobní údaje“), jsou nezbytné pro zpracování žádosti a k takovému zpracování proto není třeba souhlasu subjektu údajů. Pokud nejsou Osobní údaje sděleny, nemůže být formulář zpracován.

Výše uvedené osobní údaje se neukládají do databáze a jsou vymazány ihned po odeslání emailem správci.

Zároveň tímto výslovně žádáme, aby při komunikaci nesděloval údaje o svém zdravotním stavu a jiné údaje spadající do kategorie citlivých údajů. Takovéto údaje nikdy nevyžadujeme a není naším zájmem tyto osobní údaje jakkoli zpracovávat. Pokud však zákazník tyto údaje při komunikaci přes toto upozornění dobrovolně sdělí a tím je zjevně zveřejní, činí tak na vlastní riziko.

Práva subjektu údajů

Jste oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Všechna tato práva je možné realizovat v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.

instagram-svg c17d5218-e2fc-42ea-819e-539ea2e6c70d-svg Capa 1